Deze website vereist Javascript om sommige onderdelen goed te laten functioneren. Uw ervaring kan verschillen.

Belang digitalisering | Digitale Academie Noord-Nederland

Belang digitalisering

Groningen verlegt het accent naar digitaal

De standaardtaal is van ons allemaal. Het is de taal die algemeen bruikbaar is in ons dagelijks leven. Niet alleen privé, maar ook zakelijk en sociaal. Zodat we ons ook buiten onze vertrouwde kring goed verstaanbaar kunnen maken. Standaardtaal is tegenwoordig steeds vaker digitaal. Dat biedt tal van kansen, zeker voor de digitaal vaardigen onder ons. Maar voor veel mensen gaan de technologische ontwikkelingen wel erg snel. Zij moeten juist steeds meer moeite doen om nieuwe “digitaalbarrières” die telkens weer op doemen te slechten. Is standaard digitaal er dan niet voor ons allemaal? Als je het ons vraagt wel! Wij komen elke dag mensen tegen die wel digitaal vaardig willen worden en blijven, maar af en toe gewoon even niet weten hoe ze dat moeten doen. Wij dus wel. Met de Digitale Academie verleggen we graag het accent naar digitaal. Van ons hoeft niemand langs de kant van de digitale snelweg te blijven staan. Wie wil, mag mee. We helpen iedereen verder op weg. En we laten zien wat er met digitaal allemaal wél kan. Als het aan ons ligt communiceren we in Noord-Nederland binnenkort allemaal vloeiend digitaal.

Bijeenkomsten in 2023 een groot succes

Op vrijdag 21 april vond de eerste bijeenkomst “Groningen verlegt het accent naar digitaal” plaats. Tijdens deze middag stond de betekenis van digitale vaardigheden in de provincie Groningen centraal. Op 8 december werd de tweede regionale bijeenkomst georganiseerd. In deze editie bouwden wij samen met professionals en vrijwilligers verder aan een digitaal vaardiger Groningen.


Vervolg bijeenkomsten

Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst ‘Groningen verlegt het accent naar digitaal’ op 21 april organiseerden we in oktober en november drie kleinschaliger vervolgbijeenkomsten gericht op specifieke type organisaties, te weten Wonen, Werken en Welzijn. Deze drie kleinschaliger bijeenkomsten hadden als doel om nieuwe verbindingen tussen organisaties te leggen, elkaars praktijkervaringen te delen, en om te verkennen welke praktijkvragen er (nog) liggen en hoe we samen zouden kunnen werken aan vinden van een oplossing. Er was veel ruimte voor eigen inbreng! In 2024 gaan wij hard aan de slag met alle uitkomsten en evaluaties om vervolgstappen te kunnen realiseren vanuit alle informatie die we verzameld hebben vanuit deze campagne. Houd hiervoor onze kanalen en de webpagina goed in de gaten.


Onderzoek

Tijdens de bijeenkomst is het onderzoek Een onverminderde uitdaging - verkennend in gesprek met/ over digitaal kwetsbaren in de Arbeidsmarktregio Groningen gepresenteerd. Hieronder zijn de highlights uit het onderzoek en het volledige rapport te downloaden:

Highlights van het onderzoek: Bevindingen digitale vaardigheden in het Noorden
Adviezen van het onderzoek: Adviezen & Uitdagingen - op basis van de belangrijkste bevindingen
Volledig rapport: Een onverminderde uitdaging - verkennend in gesprek met/over digitaal kwetsbaren in de arbeidsmarktregio Groningen.


Over de campagne

Om het belang en noodzaak van digitalisering onder de aandacht te brengen bij verschillende doelgroepen en sectoren is een awareness-/ bewustwordingscampagne gestart sinds januari 2023 met een looptijd van een jaar. Gedurende de campagne wordt het nut en de noodzaak van digitalisering in de provincie Groningen onder de aandacht gebracht met de ambitie om inwoners in beweging te krijgen. Door onder andere zichtbaar in gesprek te gaan met de samenleving.


Op de hoogte blijven?

Gedurende de looptijd van de campagne worden verschillende doelgroepen en stakeholders uitgenodigd om in gesprek met ons te gaan. Binnenkort bieden we betrokkenen ook een toolkit met informatie aan en worden diverse events georganiseerd. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen met betrekking tot deze campagne? Stuur gerust een e-mail naar esther@dann.nl.


Contactpersonen

Het is ook mogelijk om met een medewerker in contact te komen via onderstaande gegevens. Voor specifieke vragen over de campagne, communicatie en vragen van de pers kan contact worden opgenomen met Esther. Voor vragen over onderzoek over de digitale vaardigheden van inwoners van de arbeidsmarktregio Groningen kan contact worden opgenomen met Arnout.

Esther Lutke-Terpstra
Marketing & Communicatie
esther@dann.nl
06 48 529 499

Arnout Ponsioen
Onderzoeker Digital Society
a.ponsioen@pl.hanze.nl
06 81 452 987

Mediapartnerschap

RTV Noord is de mediapartner van de Digitale Academie. Samen werken wij aan het dichten van de digitale kloof in de provincie Groningen. Download hier het persbericht over deze samenwerking.